SC/CC GASOLINE ENGINE OIL

یک روغن موتور که با استفاده از روغن پایه مرغوب و حداقل افزودنی ها فرموله شده و با توجه به قیمت اقتصادی به عنوان روغن سرویس کار برای شستشو قطعات موتور و ضد اکسیداسیون مورد استفاده قرار می گیرد.

• پـایــه معدنــی

• مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیـون

• قدرت پاک کنندگی بالا

• جلوگیری از زنگ زدگی و رسوب

• قیمت ارزان و اقتصادی