دفتر مرکزی

تهران، مرزداران، خیابان ابراهیمی، خیابان فرزانگان، خیابان میثـاق ۲، پــلاک ۹

ایمیل

info@atlasmical.co

تلفن

02144232191
02144379130