GI-4 TRANSMISSION FLUID

این روغن با قدرت تحمل بار بسیار عالی با درجات گرانروی مختلف است که برای روانکاری جعبه دنده دستی انواع خودرو های بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.

 • خـواص تحمـل بـار بسیار خوب

• خـواص روانــکـاری و ضـد سایـــش بسیار خوب

• قابلیت عملکرد در محدوده وسیع دمایی

• محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی

• پایـداری عالی در برابر کاهـش گرانـروی

• پـایـداری حــرارتـی و اکسیــداسیــون مـطلـوب

• ســازگاری بـا آب بـنـدهـا