تحقیق و توسعه (R&D) تاثير مستقيمی بر نوآوری، بهره وری، كيفيت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمانها موثر هستند، دارد.

واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است. واحدهای تحقیق و توسعه باید جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند .

تحقیـق و توسعـه، تاثير مستقيمـی بر نوآوری، بهره وری، كيفيـت، سطح استاندارد، سهـم بازار و نـيز ديگر عواملي كه در افزايـش توان رقابتي سازمانها موثر هستند، دارد. این واحد بعنوان قلب مجموعه اطلس میکال، فعالیت های بسیاری را همگام با روند پیشرفت علم و دانش در جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی انجام داده است . با هـدف افزایش سرعت تولید روانکارهای با کیفیت، این واحـد همچنین تحقیقاتی را در زمینه بهبود فرایندهای تولید و افزایش بهره وری کارخانه انجام می دهد. واحد تحقیق و توسعه مجموعه اطلس میکال ضمن تعامل با واحد بازرگانی در خصوص شناسائی نیازهای مشتریان، در ساخت انواع روان کننـده های تخصصـی و ارائه راه حل های ابتـکاری روغنکاری برای بخـش های مخـتلف از جمله روانـکارهای مورد استفاده در ماشین آلات و تجهـیزات معدنـی، صنایع دفاعـی و فـولادی که در شرایط سخت و پر فشـار کار میکنـند، فعال می باشـد.

  • بررسی طرح های پیشنهادی
  • مطالعه و تحقیق در خصوص محصولات مشابه در بازار
  • تعامل با واحد فروش در خصوص شناسائی نیازهای مشتریان
  • ارتقای کیفی محصولات با اصلاح فرآیند تولید و به کارگیری فرمولاسیون های جدید
  • ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط