هلدینگ جهاد نصر کرمان

هلدینگ جهاد نصــر کرمان بر پایه بیش از 30 سال فعالیت و برخورداری از پشتوانه گسترده مدیران، متخصصان و کارکنـان مجــرب و بهـره گیـری از تجهیـزات و ماشیــن آلات تخصصی مـدرن و بروز خود توانسته است با مدیریت طراحی و اجرای پـروژه های بـزرگ ملی در بازسـازی و توسعه زیر ساخت های کشور نقش ایفا کند. در حال حاضـر این شرکت با بیش از 9356 نفر نیـــروی انســانی متخصص، با تجـــربه و ماهر و بیش از 2112 دستگاه ماشیــن آلات تخصصــی سنگیــن سبک و ثابت ایستگاهی توانستـه است در زمینه های صنعتی (تولید فولاد،تولید روغن و روانکارها، کنتور سازی ، سوله سازی) گردشگری، حمل نقل، بیمه، سـرمایـه گذاری، بـازرگانی و همچنین بیش از 540 پروژه بـزرگ عمـرانی در زمینــه های (خطوط انتقال نفت و گاز آب و خـاک کشـاورزی ، گیاهان دارویی تسطیح اراضی کشاورزی – سد سازی – اسکله – کانال های آبیاری و زه کشی ، مالچ پاشی- آبزی پــروری (پرورش ماهی در قفس و میــگو ) آب شیـرین کن – راه و ترابــری ، پل ســازی – ساخت تونل – کاوش های زمینی – فولاد- ابنیه و ساختمـان – نیــرو تاسیسات و تجهیزات ) با موفقیت به پایان بـرساند. لازم به ذکر است که شمـار زیـادی از پروژه ها اجرا شده و یا در دست اجرای این شرکت بصورت EPC و EPCF می باشند.

یکی از اقداماتی که جهاد نصر کرمان در سال 1398، علاوه بر استفاده از مواد اولیه ویرجین مناسب با محیط زیست انجام داده است، تحقیق، توسعه و استفاده از دانش فنی مبتکرانه در زمینه تولید تخصصی محصولات روغن موتور با عمر طولانی نسبت به نمونه های مشابه بازار بوده است که این امر نه تنها به حفظ محیط زیست کمک قابل توجهی می کند، مصرف کنندگان را نیز ترقیب به استفاده از این محصولات پاک می نماید.

۵۴۰پروژه عمرانی
۲۱۱۲ماشین آلبات تخصصی
۹۳۵۶نیروی انسانی متخصص
۳۰ سابقه