روغن موتور دیزلی

روغن موتور دیزلی بسیار شبیه روغن موتور بنزینی است. هر دو دارای روغن پایه هستند که با افزودنی های مختلف برای تغییر ویژگی ها ترکیب شده اند. پس تفاوت روغن موتور دیزلی با بنزینی در همین افزودنی هایی است که در آن مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این موتورهای دیزلی کربن بیشتری را جذب می کنند در حالی که موتورهای بنزینی تمایل به جذب قیر و رطوبت را دارند. بنابراین، روغن موتورهای دیزلی نسبت به روغن موتورهای بنزینی افزودنی های ضد سایش بیشتری دارند. همچنین روغن موتورهای دیزلی نسبت به روغن موتورهای بنزینی ویسکوزیته بالاتری دارند. به طور خلاصه، موتور های دیزلی چون در شرایط سخت تری قرار دارند نیاز به روغن هایی با افزودنی بیشتر دارند.

این روغن ها در موتورهای دیزلی معمولی و توربو شارژ، کامیونها، لوکوموتیو ها، کشتی های باربری، ماشینهای راهسازی، و قایق های ماهیگیری و همچنین در برخی موارد در موتورهای تولید برق نیز مورد استفاده قرار می گیرد. روغن موتورهای دیزلی یا بصورت مالتی گرید و یا بصورت مونوگرید تولید می شوند و مطابق با استاندارد API در سطوح مختلف تولید می شوند که باید بر اساس سال ساخت موتور دیزلی، روغن مناسب انتخاب گردد.